menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2022 giảm

09:18 29/09/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2022 giảm 28,4% về lượng và giảm 34,4% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 465.750 tấn, trị giá 481,9 triệu USD.
 
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5.901.456 tấn, trị giá 6,2 tỷ USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 125% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022, chiếm hơn 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.362.871 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 90,2% về lượng và tăng 249,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 nhập khẩu giảm 19,4% về lượng và giảm 30,1% về kim ngạch so với tháng 7/2022, đạt 193.587 tấn, trị giá 200,7 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Thái Lan, 8 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 797.469 tấn, trị giá 877,4 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 104,1% về kim ngạch; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu đạt 91.299 tấn, trị giá 98,9 triệu USD, giảm 27,8% về lượng và giảm 32,6% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Singapore, 8 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 10,4% về lượng và tăng 66,7% về kim ngạch, đạt 827.094 tấn, trị giá 854,3 triệu USD; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 35,7% về lượng và giảm 42,3% về kim ngạch.
Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ) 

Nguồn:VITIC